ELEKTRONŠTALÁCIE A BLESKOZVODY

montáž elektroinštalácií do rodinných domov, bytov a priemyselných objektov
opravy, revízie a montáž bleskozvodov
prípojky NN
montáž verejného osvetlenia
opravy a rekonštrukcie elektroinštalácií
montáž slaboprúdových rozvodov v objektoch.