Systémy Merania a regulacie

Meranie a regulácia vykurovania, chladenia a vetrania  zabezpečuje vyššiu bezpečnosť, spoľahlivosť a optimálnosť technologických procesov.

Optimálnym riadením vykurovania, chladenia a vetrania sa zvyšuje komfort v objekte a dosahujú sa úspory energie až do 15-20%. Regulačný systém zabezpečí optimálnu teplotu a prietok vykurovacieho alebo chladiaceho média podľa charakteru objektu a vykurovacieho/chladiaceho systému a v závislosti od vnútornej a vonkajšej teploty. Zvýšenie tepelnej pohody je zabezpečené prediktívnym riadením v závislosti od krátkodobej predpovedi počasia.

Monitoring a zber údajov slúži na aktuálne alebo spätné vyhodnocovanie technologických stavových a poruchových veličín vykurovania, chladenia a vetrania, vďaka čomu je možné predísť väčším škodam v prípade poruchy v systéme (únik vody, plynu, prekročenie maximalnej alebo minimálnej hodnoty tlaku, teploty,…).